Te koop / Te huur

Slibbroek 36 | Hilvarenbeek

Slibbroek 36 Hilvarenbeek | 860m2 Bedrijfsruimte

Op prominente zichtlocatie op een hoek op industrieterrein Slibbroek gelegen bedrijfsobject, een voormalig autoshowroom met werkplaats, totaal groot circa 860m2, bestaande uit 2 showrooms van elk 300m2, werkplaats van 190m2, kantoorruimte/secundair van 70m2.

Hilvarenbeek ligt ten Zuidoosten van Tilburg en vormt de toegangspoort tot het gebied "De Kempen" dat zich uitstrekt tot ver over de grens met België. De gemeente Hilvarenbeek telt circa 15.000 inwoners en omvat tevens de kernen Esbeek en Biest-Houtakker.

Kadastraal
Gemeente: Hilvarenbeek
Sectie: C
Nummers: 4569 en 4685
Groot: resp. 1.486m2 en 222m2, totaal 1.708m2

Koopprijs
Koop van het geheel is bespreekbaar, inclusief twee bovengelegen zelfstandige en verhuurde appartementen, Slibbroek 36A en 36B. Echter, koop is pas mogelijk op termijn en de voorwaarden zijn op aanvraag. Huur – koop is eveneens bespreekbaar.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 3.500,-- per maand, te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »