Te huur

Haya van Somerenstraat 4 03 | Tilburg

Haya van Somerenstraat 4 03 Tilburg | 713m2 Kantoorruimte

Op een uitstekende zichtlocatie vanaf de Turnhoutsebaan tegenover de entree van T58 op industrieterrein Katsbogten te Tilburg gelegen nieuw gebouwde kantoorruimte. Industrieterrein Katsbogten is gelegen aan de belangrijke snelweg A58 Breda – Eindhoven en Breda – ’s-Hertogenbosch. Het kantoorgebouw bestaat uit drie bouwlagen. De begane grond en de eerste verdieping zijn in gebruik bij aannemersbedrijf Van de Ven. De bovenste verdieping is beschikbaar voor verhuur, groot 713m2 VVO en voorziet in een hele transparante kantoorverdieping met veel lichtinval, die op basis van de wensen van de gebruiker afgewerkt en ingedeeld kan worden. Er zijn 20 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs van de kantoorruimte bedraagt € 130,00 per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »